1 year ago, Posted by: artsas02

Geguritan, Salah Satu Bentuk Sastra Jawa

Jika dalam permbelajaran sastra selalu dikaitkan dengan puisi, prosa dan drama. Kali ini sastra jawa pun memiliki bentuk karya sastra yang khas salah satunya ialah geguritan. Geguritan ialah bentuk puisi Jawa dengan penutur Jawa maupun Bali. Geguritan berkembang dari tembang.

            Cara pembacaannya pun sama dengan jenis puisi lain yang mengutamakan intonasi, rima dan lain sebagaianya. Geguritan pun memiliki beberapa ciri-ciri. Pertama, memiliki aturan guru lagi, guru wilangan, dan guru gatra. Kalimat yang digunakan harus indah dan bermakna, pada tulisan geguritan harus memiliki nama pengarang ditulis di atas atau depan teks geguritan.

            Geguritan memiliki beberapa unsur di antaranya tema, bahasa yang indah, diksi, citra, judul geguritan, purwakanthi dan amanat. Kurang lebih sama seperti bentuk puisi yang lain yang pasti geguritan memiliki makna.

            Ada tiga jenis geguritan. Geguritan deskriptif yaitu geguritan tentang gambar yang menandakan suatu peristiwa, geguritan naratif yaitu menceritakan kondisi atau pengalaman sendiri, dan geguritan dnegan jenis kritikan atau sindiran. Nah, mari kita tengok contoh geguritan di bawah ini

Kanggo Kanca

Biyen, tanganmu genggem tanganku
Biyen, pundakmu enek kanggo aku nangis
Biyen, guyumu nentremke atiku

Nanging saiki….
Tangan, pundak, guyumu ilang saka uripku
Kanca-kancaku kabeh,bayangna
Apa sajatining kahanan sajroning dunya

Yen ora ana welas lan asih
Ora ana uga kekancanan tanpa pamrih
Ing sakjroning manah atiku
Aku ngrasakna kepengin ngamuk wektu iku

Kanca lan kancaku
Elinga rasa atiku iki
Jaganen rasaning welas asih iki

 

 

Ibu

Ibu
anakmu kang dak wanti wanti
Kang dak kawatirake
Kak kok titipake ana pawiyatan luhur iki
Iki anakmu
Kang durung isa nyenengke ibu
Kang durung bisa nyenengke keluarga
Kang isih dadi tanggunganmu ibu
Nanging ibu
Anakmu iki bakal banggakke ibu
Banggakke keluarga kabeh
Anakmu rak bakal nyerah bu
Kanggo nyekel lintang ana langit
Kang kadhang ditutup mendhung
Kang kadhang mripat wae wis ora bisa weruh
Nanging anakmu iki janji ibu

Mengenal sastra anak juga yuk. Klik ini.

Sumber : dimasfan.com , irwinday.web.id

 


Post Views: 456


Leave a comment

Comments

Copyrights © 2017 All rights reserved